Skip Navigation Links

Spoločnosť

GEOŠ-geodetická kancelária, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa predovšetkým všetkými geodetickými a kartografickými prácami, ale aj stavebnými prácami, obchodom s nehnuteľnosťami, projektovými a majetkovoprávnymi službami a inými.

Spoločnosť GEOŠ-g.k., s.r.o. vznikla v roku 2005.

Jej zakladateľom je autorizovaný geodet a kartograf Ing. Marián Šuran, ktorý je garantom odbornosti, profesionality, kvality a spôsobilosti spoločnosti. Počiatky získavania odbornosti Ing. Mariána Šurana spadajú do roku 1963, kedy doštudoval SSZŠ v Košiciach (odbor geodézie a kartografia) a do roku 1968, kedy doštudoval SVŠT v Bratislave (odbor geodézie a kartografia). Po ukončení štúdia a vojenskej služby nastúpil v roku 1969 do zamestnania firmy Doprastav š.p., kde pôsobil do roku 1984, ďalej to boli Priemstav, š.p. (1984-1987), Pozemné stavby Nitra, š.p. (1987-1988), RVFN (1988-1990), Stavoinvesta (1990-1993). Vo všetkých vyšie uvedených podnikoch a firmách vykonával geodetickú a kartografickú činnosť. Bohaté skúsenosti preniesol do samostatného podnikania založením živnosti v roku 1993, ktorá trvala do roku 2005. V roku 2005 založil spoločnosť GEOŠ-g.k., s.r.o., ktorej cieľom je ponúknuť vám odborné, kvalitné a cenovo prijateľné geodetické a kartografické služby na profesionálnej úrovni a iné vyššie uvedené služby a práce.

Jednotlivé geodetické a kartografické práce vykonávajú odborne vyštudovaní a kvalifikovaní pracovníci firmy GEOŠ-g.k., s.r.o..

Pre dosiahnutie kvalitných výsledkov geodetických a kartografických prác slúžia špičkové prístroje a pomôcky. Jedným z množstva prístrojov a pomôcok je meracia stanica značky Leica TCR 1201, Sokia set 4c, GNSS(GPS, GLONAS) prijímač s aparatúrou Leica 1200, Skener Leica, nivelačný prístroj Trimble DINI, Zeiss KONI 007 a Sprinter Leica.