Skip Navigation Links

Referencie

Dopravné cestné stavby, parkoviská

 • Diaľnica Bratislava-Kúty (1993)
  (Doprastav), vytýčenia, kontrolné merania, porealizačné zameranie
 • Diaľnica Bratislava-Trnava, Rozšírenie jazdných pruhov (2009)
  (NDS), kontrolné merania, sledovanie vertikálnych posunov úsekov diaľnice
 • Aupark Bratislava (2000)
  (TSS), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • Kauland, Trnavská ulica, Bratislava (2003)
  (TSS), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • Volkswagen Bratislava, Nový vjazd do VW SK a parkoviská (2003)
  (TSS), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • Prímestské bývanie Bratislava-Rusovce, časť 1 (2003)
  (TSS), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská, rod. domy
 • Cesta na Červený most a Cesta mládeže v úseku Vojenská nemocnica-Železná studienka (2005)
  (TSS), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • Diaľnica Bratislava-Trnava, Krátke núdzové dočasné odstavné pruhy (2010)
  (NDS), kontrolné merania
 • Soravia centrum IV.,V., Studená ulica, Bratislava (2009)
  (TSS), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská, rod. domy
 • a mnoho ďalších

Priemyselné stavby, haly

 • BAZ Bratislava (1995)
  (BAZ), komplexné geodetické práce
 • Výstavba priemyselných hál v Berlíne, Nemecko (1993)
  (Nemecko), komplexné geodetické práce
 • Výstavba logistických hál Senec (2005)
  (Hornex) Nivelačné geodetické práce
 • Výstavba priemyselných hál Pongratz, Knott Modra (2003-5)
  (Hornex), komplexné geodetické práce

Sídliská, obchodné centrá, polyfunkčné objekty

 • Sídlisko Dlhé Diely, Devínska Nová Ves (1989-1095)
  (mestoBa), geodetické práce pri výstavbe sídlisk (geometrické plány)
 • Slovenský Grob obytná zóna MONARI (2009-2011)
  (Monari), komplexné geodetické práce
 • Obchodné centrum Max Trnava (2007)
  (HORNEX), budova, komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • Polyfunkčný objekt, Bratislava Lamač (2008-2009)
  (Fillo), komplexné geodetické práce
 • Polyfunkčný dom na ul. Štefana Králika, DNV, Ba (2009)
  (OSP DANUBIUS DS, s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • Výstavba rodinných domov, Dunajská Lužná (2005-2008)
  (V-STAV), komplexné geodetické práce
 • a mnoho ďalších

Inžinierske siete

 • Kompresorové stanice plynovodu Bratislava-Nitra (2000)
  (SPP), komplexné geodetické práce
 • Kanalizácia Dobrohošť (2006)
  (obec Dobrohošť), vytýčenie, zameranie skut. stavu a vyhotov. dokumentácie
 • Podzemné a nadzemné inžinierske siete (prípojky, preložky a nové siete), zákresy do digitálnej mapy mesta, sú to stovky prác vykonaných ročne

Bodové polia, vytyčovacie siete

 • Panorama city Bratislava (2008)
  (J&T), geodetické podklady pre projekt, vytyčovacia sieť, zameranie kolektora
 • Polyfunkčný obytný súbor SLOVANY Bratislava (2007)
  (Stavoinvesta), geodetické podklady pre projekt, vytyčovacia sieť, projektové práce
 • Zelené terasy Devín, Bratislava-Devín, Lomnická ulica (2009)
  (Lomnická, s.r.o.), vytyčovacia sieť, komunikácie a spevnené plochy
 • Rýchlostná cesta R1, I.úsek, Nitra západ - Selenec (2010)
  Výškové vytyčovacie siete
 • a mnoho ďalších

Kataster nehnuteľností

 • R4 Prešov-severný obchvat (2010)
  (Skgeodeti), geometrické plány pre trvalý záber diaľnice
 • Priemyselný park Malacky (2010)
  (Hornex), geometrické plány na vecné bremená
 • Rodinné domy - ročne vykoná naša firma stovky vytýčení a geometrických plánov
 • Hranice pozemkov - ročne vykoná naša firma stovky zameraní, vytýčení a geometrických plánov

Pamiatky, 3d meranie a spracovanie

 • Kostol Klarisky, Bratislava (2010)
  (Paming), skenovanie a vytvorenie modelu zrekonštruovanej vežice kostola
 • Hrad Devín Bratislava (2009)
  (Stavosintegra), Zameranie archeologických vykopávok pre spracovanie 3d modelu
 • Dom lodníkov, Bratislava (2010)
  (Paming), zameranie a vytvorenie 3d modelu strechy objektu
 • Kino Odboj Dúbravka, Bratislava (2009)
  (Paming), zameranie a vytvorenie 3d modelu strechy objektu
 • a mnoho ďalších

Špeciálne geodetické práce

 • Sledovanie mostu Rázsochy, Bratislava (1989-2006)
  (Pozemné stavby), zaťažujúce skúšky raz ročne
 • Lanová dráha Kamzík, Bratislava (2010)
  (EKO-podnik VPS, Bratislava), zameranie a určenie jej parametrov
 • Diaľnica Bratislava-Trnava, Rozšírenie jazdných pruhov (2009)
  (NDS), sledovanie vertikálnych posunov úsekov diaľnice
 • Polyfunkčný objekt, Bratislava Lamač (2008-2009)
  (Fillo), sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • Prístavba hotela TATRA, Námestie 1. mája č. 7, Bratislava I. (2008)
  (Hornex), sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • a mnoho ďalších

Stavby menšieho rozsahu, drobné stavby

 • Rodinné domy - ročne vykoná naša firma stovky zameraní, vytýčení a geometrických plánov
 • Hranice pozemkov - ročne vykoná naša firma stovky zameraní, vytýčení a geometrických plánov

Pozemná fotogrametria

 • Zameranie fasád bytových objektov na Záhradníckej a Prešovskej ulici a vytvorenie modelov (2007) (Hornex)
 • Kostol Klarisky, Bratislava (2010)
  (Paming), Zameranie fasády kostola a vytvorenie 3d modelu
Uvedené zákazky predstavujú zlomok z práce, ktorú naša firma vykonala a slúžia pre ukážku.