Naša spoločnosť

 

Naša spoločnosť GEOŠ-geodetická kancelária, s.r.o.  sa zaoberá predovšetkým všetkými geodetickými a kartografickými prácami, stavebnými prácami, obchodom s nehnuteľnosťami, projektovými, majetkovoprávnymi službami a inými.

Jej zakladateľom je autorizovaný geodet a kartograf Ing. Marián Šuran, ktorý svoje skúsenosti získal pôsobením v stavebných firmách Doprastav, Priemstav š.p., Pozemné stavby Nitra š.p., RVFN a Stavoinvesta v rokoch 1969-1993. Spoločnosť GEOŠ-geodetická kancelária, s.r.o. vznikla v roku 2005. Jej počiatky sa však datujú do roku 1993, kedy bola založená súkromná spoločnosť GEOŠ formou živnosti.

Pre dosiahnutie kvalitných výsledkov geodetických a kartografických prác používa naša spoločnosť špičkové prístroje a pomôcky značky Leica a Trimble.

Cieľom našej spoločnosti je vám ponúknuť odborné, kvalitné a cenovo prijateľné geodetické a kartografické služby na odbornej úrovni a rôzne vyššie uvedené služby a práce.