Projekty – geodetické práce

Dopravné líniové stavby

  • Diaľnica D2 Bratislava-Kúty (1993)
   vytýčenia, kontrolné merania, porealizačné zameranie
  • Diaľnica D2 Bratislava-Lozorno, výrub drevín (2013)
   vytýčenia
  • Diaľnica D2 Sekule obojstranné odpočívadlo a oplotenie (2013)
   vytýčenie a zamerania skutočných stavov
  • Diaľnica D1 Bratislava-Trnava rozšírenie jazdných pruhov (2009)
   kontrolné merania za stavebníka, výkon autoriz. geodeta a kartografa
  • Diaľnica D1 Bratislava-Trnava krátke núdzové dočasné odstavné pruhy (2010)
   kontrolné merania za stavebníka, výkon autoriz. geodeta a kartografa
  • Diaľnica D1 Bratislava-Trnava križovatkaTriblavina (2016-2018)
   kontrolné merania za stavebníka, výkon autoriz. geodeta a kartografa
  • Diaľnica D1 Trnava – Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 – 95,450), zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách (2015-2017)
   kontrolné merania za stavebníka, výkon autoriz. geodeta a kartografa
  • Diaľnica D1 Červeník modernizácia odpočívadiel ĽJP a PJP (2010-2013)
   vytyčov. sieť, kontrolné merania za stavebníka, výkon autoriz. geodeta a kartografa
  • Diaľnica D1 križovatka CHocholná-Skala (2013)
   zameranie skutočného stavu drevín a porastov, vytýčenie hranice
  • Diaľnica D1 Skala-Nemšová v km 131,108-138,038 (2013)
   zameranie skutočného stavu drevín a porastov, vytýčenie hranice
  • Rýchlostná cesta R1 Trnava - Sereď km 0.00 - 11,50 (2013)
   zameranie skutočného stavu drevín a porastov, vytýčenie hranice
  • Rýchlostná cesta R1 Sereď - Šoporňa km 11,50 - 20,37 (2013)
   zameranie skutočného stavu drevín a porastov, vytýčenie hranice
  • Rýchlostná cesta R1 Šoporňa - Báb km 20,37-29,08 (2013)
   zameranie skutočného stavu drevín a porastov, vytýčenie hranice
  • Rýchlostná cesta R1 Nitra západ - Selenec
   (2011-2012) kontrolné merania a výkon autorizovaného geodeta a kartografa zhotoviteľa stavby
  • Rýchlostná cesta R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom protihlukové opatrenia
   (2015-2018) kontrolné merania za stavebníka, výkon autoriz. geodeta a kartografa
  • Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) Senec-Sládkovičovo-Galanta (2015-2018)
   vytýčenia, kontrolné merania, porealizačné zameranie, dokumentácia
  • Cesta na Červený most a Cesta mládeže v úseku Vojenská nemocnica-Železná studienka (2005)
   komplexné geodetické práce


Priemyselné stavby, haly, športové stavby

 • BAZ Bratislava (1995)
  komplexné geodetické práce
 • Výstavba priemyselných hál  Berlín Nemecko (1993)
  komplexné geodetické práce
 • Výstavba logistických hál Senec (2005)
  veľmi presná nivelácia
 • Výstavba priemyselných hál Pongratz Knott Modra (2003-2005)
  komplexné geodetické práce
 • Národný futbalový štadión Bratislava (2012-2018)
  komplexné geodetické práce
 • Štadión ŠK Slovan Bratislava (2017-2018)
  komplexné geodetické práce
 • Štadión Artmédia Petržalka Bratislava (2015-2016)
  komplexné geodetické práce
 • Štadión Rapid Ružinov Bratislava (2015-2018)
  komplexné geodetické práce

Sídliská, obchodné centrá, polyfunkčné objekty

 • Sídlisko Dlhé Diely a Devínska Nová Ves (1989-1995)
  komplexné geodetické práce
 • Slovenský Grob obytná zóna MONARI (2009-2018)
  komplexné geodetické práce
 • Obchodné centrum Max Trnava (2007-2008)
  komplexné geodetické práce
 • Polyfunkčný objekt Bratislava Lamač Malokarpatské námestie (2008-2009)
  komplexné geodetické práce
 • Polyfunkčný objekt  ul. Štefana Králika Devínska Nová Ves Bratislava(2008-2009)
  komplexné geodetické práce
 • Výstavba rodinných domov Dunajská Lužná (2005-2008)
  komplexné geodetické práce
 • Aupark Bratislava (2003-2005)
  komplexné geodetické práce
 • Kauland Trnavská ulica Bratislava (2003)
  komplexné geodetické práce
 • Volkswagen Bratislava (2003)
  komplexné geodetické práce
 • Prímestské bývanie Bratislava-Rusovce (2003)
  vytýčenia, kontrolné merania, porealizačné zameranie, dokumentácia
 • Soravia centrum IV.,V., Studená ulica Bratislava (2009)
  komplexné geodetické práce
 • Obytný súbor Podkerepušky Záhorská Bystrica (2016-2018)
  prípravné geodetické práce
 • Polyfunkčný súbor Rustaveliho Rača Bratislava (2015-2018)
  komplexné geodetické práce
 • Polyfunkčný objekt Seberíniho Bratislava (2016-2018)
  komplexné geodetické práce
 • Polyfunkčný objekt Raj centrum Limbová Bratislava (2018)
  komplexné geodetické práce
 • Panorama city Bratislava I. a II. (2013-2017)
  komplexné geodetické práce
 • Panorama city Bratislava III. (2018)
  vytyčovacie práce

Inžinierske siete

 • Kompresorové stanice plynovodu Bratislava-Nitra (2000)
  komplexné geodetické práce
 • Kanalizácia Dobrohošť (2006)
  komplexné geodetické práce
 • Telekomunikačná sieť DIGI Slovakia Komárno (2011-2012)
  zameranie skutočného stavu a vyhotovenie dokumentácie
 • Telekomunikačná sieť DIGI Slovakia Petržalka (2011-2012)
  zameranie skutočného stavu a vyhotovenie dokumentácie
 • Telekomunikačná sieť DIGI Slovakia Lamač (2011-2012)
  zameranie skutočného stavu a vyhotovenie dokumentácie
 • Vlčany a Neded ČOV a kanalizácia (2012-2014)
  zameranie skutočného stavu a vyhotovenie dokumentácie
 • Podzemné a nadzemné inžinierske siete (prípojky, preložky a nové siete), vytáčenia, zameranie, zákresy do digitálnej mapy mesta a DSVS vykoná naša firma stovky ročne

Bodové polia, vytyčovacie siete

 • Panorama city Bratislava I. a II. (2008-2018)
  vytyčovacia sieť
 • Polyfunkčný obytný súbor SLOVANY Bratislava (2007)
  vytyčovacia sieť
 • Zelené terasy Devín, Bratislava-Devín, Lomnická ulica (2009-2017)
  vytyčovacia sieť
 • Rýchlostná cesta R1, I.úsek, Nitra západ - Selenec (2010)
  výškové vytyčovacie siete
 • Národný futbalový štadión Bratislava (2012)
  vytyčovacia sieť
 • Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) Senec-Sládkovičovo-Galanta (2015)
  vytyčovacia sieť
 • Slovenský Grob obytná zóna MONARI (2009-2018)
  komplexné geodetické práce
 • a veľa ďaľších

Kataster nehnuteľností

 • Rýchlostná cestaR4 Prešov-severný obchvat (2010)
  geometrické plány pre trvalý záber diaľnice
 • Priemyselný park Malacky (2010)
  geometrické plány na vecné bremená
 • Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) Senec-Sládkovičovo-Galanta (2015)
  geometrické plány na obnovenie právneho stavu a na zameranie skutočných stavov
 • Obytný súbor Podkerepušky Záhorská Bystrica Bratislava (2016-2018)
  geometrické plány na obnovenie právneho stavu a na oddelenie pozemkov
 • Slovenský Grob obytná zóna MONARI (2009-2018)
  geometrické plány na obnovenie právneho stavu a na oddelenie pozemkov
 • Eurovea II. (2017-2018)
  geometrické plány na vecné bremená
 • Menšie stavebné objekty (napr. rodinné domy) - ročne vykoná naša firma stovky vytýčení, zameraní, geometrických plánov a určenia polohy adresného bodu pre register adries
 • Hranice pozemkov - ročne vykoná naša firma stovky vytýčení, zameraní a geometrických plánov

Pamiatky, pozemná fotogrametria

 • Kostol Klarisky Bratislava (2010)
  skenovanie a vytvorenie modelu zrekonštruovanej vežice kostola a jeho vonkajšej a vnútornej fasády
 • Hrad Devín Bratislava (2009)
  zameranie archeologických vykopávok pre spracovanie 3d modelu
 • Dom lodníkov Bratislava (2010)
  zameranie a vytvorenie 3d modelu strechy objektu
 • Rekonštrukcia Paluďaiho paláca v Bratislave (2008)
  komplexné geodetické práce
 • Kino Odboj Dúbravka Bratislava (2009)
  zameranie a vytvorenie 3d modelu strechy objektu
 • Fasády bytových objektov na Záhradníckej a Prešovskej ulici (2007) zameranie a vytvorenie 3d modelov
 • Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave (2016-2018)
  komplexné geodetické práce
 • a veľa ďaľších

Špeciálne geodetické práce

 • Most Rázsochy Bratislava (1989-2006)
  zaťažujúce skúšky raz ročne, geodetický monitoring
 • Lanová dráha Kamzík Bratislava (2010, 2015)
  zameranie a určenie parametrov lanovej dráhy
 • Diaľnica Bratislava-Trnava, Rozšírenie jazdných pruhov (2009-2010)
  sledovanie zvislých posunov úsekov diaľnice
 • Polyfunkčný objekt  ul. Štefana Králika Devínska Nová Ves Bratislava (2008-2009)
  sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • Prístavba hotela TATRA Námestie 1. mája č. 7 Bratislava (2008)
  sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • Panorama city Bratislava I. a II. (2013-2018) - Stavba roku 2016
  sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • Polyfunkčný objekt Seberíniho Bratislava (2016-2018)
  sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • Vodné dielo Gabčíkovo, odpadový kanál, ľavostranná hrádza (2017-2018)
  sledovanie vertikálnych posunov objektu
 • Vodná nádrž Vištuk (2017)
  sledovanie horizontálnych a vertikálnych posunov objektu
 • a mnoho ďalších

Panorama city Bratislava I. - Stavba roku 2016